IV İlaç Hazırlama

Aseptik IV İlaç Hazırlama Çözümümüz, elektronik sistemler ve yazılımlar kullanılarak, tehlikesiz IV ilaç tedavilerinin, çoklu elektronik kontrollerle doğru bir şekilde hazırlanmasını ve hastaya uygulanmaya hazır şekilde eşsiz bir barkodla etiketlenerek sunulmasını sağlar.

İhtiyaç

Hastanelerde IV ilaç tedavileri genellikle servis ortamında hemşireler tarafından hazırlanmaktadır. Çoğu servis, ilaçların hazırlanması esnasında ilacı korumak için çok kritik olan ISO 5 hava kalitesine sahip değildir. Bu durum, hazırlanma esnasında mikrobiyolojik kontaminasyon risklerini beraberinde getirir.

Merkezi bir hazırlama standardının olmaması, ilaçların farklı servislerde farklı yöntemlerle hazırlanması ihtimalini de beraberinde getirmektedir. Bu da hazırlanmış ilaçların etkinlikleri konusunda endişelere sebep olmaktadır. 

Özellikle antibiyotik hazırlamalarının servislerde yapılması esnasında, yere ya da atık kutularına ilaç damlaması durumunda, bakteri ve antibiyotiğin vücut dışında temas etmesi yoluyla enfeksiyonlara karşı antibiyotik direnci oluşması ihtimali bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hemşirelerin bu ilaçlara mesleki maruziyetinin aşırı duyarlılık, alerjik reaksiyonlar, direnç ve anaflaktik şok gibi olumsuz sağlık riskleri oluşturduğu bilinmektedir.

Bir diğer önemli konu ise; özellikle yüksek maliyetli ilaç flakonları için, her serviste flakon içinde kalan ve kullanılmayan dozlar imha edilir. Bu durum önemli bir ilaç kaybı ve kamu maliyetine sebep olur. Bu maliyetin %15-39 arasında olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir.

Özet olarak aseptik IV ilaç hazırlama süreçlerinde süreçlerinde:

 • ¾ İlaç kontaminasyon ve hastane enfeksiyonu riskleri
 • ¾ İlaç hatası ve ilaç etkinlik riskleri
 • ¾ Antibiyotik direnç riskleri
 • ¾ Hemşirelerin mesleki ilaç maruziyeti riskleri ve hemşirelik iş yükü
 • ¾ İlaç imha ve kamu zararı riskleri başta olmak üzere birçok risk bulunmaktadır.

Kapsam

Aseptik IV İlaç Hazırlama Çözümü kapsamında, aşağıda belirtilenlerin biri, birkaçı ya da tamamı sunulabilir.

 • ¾ Temiz oda (Pozitif basınçlı)
 • ¾ Laminar akışlı kabin
 • ¾ Aseptik IV ilaç hazırlama cihazı
 • ¾ Aseptik IV ilaç hazırlama ve uygulama sarfları
 • ¾ Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • ¾ Ünite içi donanımlar
 • ¾ İlaç hazırlama ve teknik destek personeli

 

İlgili Ürünler

Avantajlar

Aseptik IV ilaç hazırlamalarının elektronik sistemler ve yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilmesi, ilaç hazırlama sürecindeki birçok riski ortadan kaldırır ya da minimize eder. Her yönüyle değerlendirildiğinde Aseptik IV İlaç Hazırlama Çözümü:

 • ¾ Çoklu elektronik kontroller, görsel ve gravimetrik doğrulamalar ile insana bağlı hataları önler.
 • ¾ Aseptik IV ilaç hazırlama konusunda standardizasyon sağlar.
 • ¾ Mikrobiyolojik kontaminasyon ve hastane enfeksiyonu risklerini minimize eder.
 • ¾ Hasta ve ilaç güvenliğini geliştirir.
 • ¾ Çalışan güvenliğinin sağlanmasına destek olur.
 • ¾ Hemşirelik iş yükünü azaltır.
 • ¾ İlaç tasarrufunu destekler, imhaları azaltır ve maliyet tasarrufuna destek olur.