Oral Süspansiyon Hazırlama

Aseptik Oral Süspansiyon Hazırlama Çözümümüz, özellikle pediatri ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören, sağlık sorunları ya da yaş faktörleri sebebiyle oral yoldan tablet/kapsül formunda ilaçları yutamayan hastalar için, bu ilaçların formülasyon uyumları ve stabiliteleri gözetilerek oral süspansiyon şeklinde hazırlanmasını, etiketlenmesini ve oral yoldan ya da mide tüpü vb. yollardan hastaya uygulanmaya uygun hale getirilmesini sağlar.

İhtiyaç

Pediatrik, entübe ve yutma zorluğu olan hastalar ile nazogastrik tüp, nazoduodenal / nazojejunal tüp, cerrahi gastronomi yolu, cerrahi Jejunostomi yolu, perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) kullanan hasta gruplarında tablet/kapsül formunda ilaç tedavilerinin uygulanması önemli bir problemdir. Özellikle pediatri servisleri, pediatrik yoğun bakım üniteleri, erişkin yoğun bakım üniteleri ve anestezi yoğun bakım ünitelerinde; bu hasta gruplarının tablet formundaki ilaç tedavilerini alabilmeleri için, bu ilaçların aseptik şartlarda sulandırılması önem arz etmektedir. Servislerde bu ilaçların oral süspansiyon şeklinde hazırlanması bazı zorlukları ve riskleri beraberinde getirir:

 • ¾ Çoğu serviste, tablet ezme cihazı, kesme cihazı, hassas terazi vb. destek ekipmanlar bulunmadığından hazırlanan ilaçlar ve özellikle bölünmesi gereken dozlar için doğru dozlama riskleri bulunur. 
 • ¾ Ezilmesi ve sulandırılması gereken dozlar için ulusal standartları içeren kaynak kısıtı sebebiyle, oral süspansiyon şeklinde hazırlanan dozların sıvı içinde çözünürlük, formülasyon ve stabilite problemleri bulunur.
 • ¾ Hazırlanan karışımlarının çözünürlük problemleri sebebiyle tüplerin tıkaması riski vardır.
 • ¾ Tabletlerin ezilmesi ve oral süspansiyon hazırlama sırasında kullanılan laboratuvar malzemeleri varsa, bunlar için hijyen problemleri ve çapraz kontaminasyon riskleri bulunur. 
 • ¾ Tablet ezme ve oral süspansiyon hazırlama işi, hemşirelere ilave bir yükü getirir ve zaman kaybına sebep olur.
 • ¾ Merkezi hazırlama yerine servis bazlı hazırlama yapıldığı için, herhangi bir sebeple kullanılmayan dozlar atık haline gelerek ekstra bir maliyet oluşturur.

Kapsam

Aseptik Tablet Sulandırma Çözümü kapsamında, kurumun talebine göre aşağıda belirtilenlerin biri, birkaçı ya da tamamı sunulabilir.

 • ¾ Laminar akışlı kabin (LAF)
 • ¾ Otomatik tablet ezme cihazı
 • ¾ Aseptik oral süspansiyon hazırlama seti
 • ¾ Süspansiyon bazları
 • ¾ Laboratuvar cihazları
 • ¾ Laboratuvar malzemeleri
 • ¾ Klinik destek (Formülasyonlar, ilaç stabiliteleri)
 • ¾ Aseptik tablet sulandırma personeli

İlgili Ürünler

Avantajlar

Oral tabletlerin süspansiyon şeklinde hazırlanması işleminin aseptik şartlarda, uluslararası formülasyon ve stabilite kaynaklarında belirtilen standartlara uyum gösterilerek, tüm teknolojik alt yapı kullanılarak gerçekleştirilmesi:

 • ¾ İlaç güvenliğini geliştirir. Formülasyonlar uluslararası yayınlara dayanılarak hazırlanır. İlaç dozları steril kaplarda elektronik cihazlar kullanılarak tartılır/ezilir ve taşıyıcı sıvı bazları ile şırınga içerisine dolum yapılır. Ardından ilaç bilgilerini içeren barkodlu bir etiketle etiketlenir.
 • ¾ Taşıyıcı bazların formülasyon ve stabilite yayınları sayesinde, stok ilaç dozları hazırlanıp, yayınlarda belirtilen stabilite süresince stoklanabilir, kullanılabilir ya da talep eden sağlık kuruluşlarına satılabilir.
 • ¾ İade yönetimine destek olur. Kullanılmayan dozlar eczaneye geri döner ve şırınganın mühürlü kapağı kırılmadığı sürece, uluslararası çalışmalarda belirtilen stabilite süresi boyunca kullanılabilir.
 • ¾ Hemşirelik hizmetlerinin ilaç sulandırma iş yükünü ortadan kaldırır. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
 • ¾ Merkezi hazırlama ünitesi sayesinde ilaç tasarrufunu destekler, sarf malzeme kullanımını azaltır.
 • ¾ Hasta başı barkodlu doğrulama yapılmasına olanak sağlar.