Antineoplastik İlaç Hazırlama

Antineoplastik İlaç Hazırlama Çözümümüz, kemoterapi tedavilerinin robotik sistemler kullanılarak el değmeden, doğru ve steril bir şekilde hazırlanmasını ve hastaya uygulanmaya hazır şekilde eşsiz bir barkodla etiketlenerek sunulmasını sağlar.

İhtiyaç

Antineoplastik ilaç hazırlama süreci, çalışan güvenliği açısından riskler içeren bir süreçtir. Bu ilaçların çoğu tehlikeli ilaç sınıfına girdiğinden, hazırlanan ilaçlar ya da aerosolleri hem personel sağlığını hem de çevre güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ayrıca dar terapötik aralığı olan bu ilaçlar için, doğru dozlama son derece önemlidir. İnsan hatasında bağlı olarak yanlış ilaç, yanlış sulandırıcı ya da yanlış doz kullanımı, hastanın tedaviden hiç faydalanamamasına ya da hasta için toksik etkilere, hayati tehlikeye ve hatta ölüme sebep olabilir. Diğer yandan, bu ilaçlar son derece pahalı ilaçlar olduğundan hastaneler için gelir-gider dengesinin sağlanması da önemli bir konudur. Genel olarak kemoterapi ilaç hazırlama süreçlerinde:

 • ¾ İlaç güvenliğinim sağlanması
 • ¾ Hasta güvenliğinin sağlanması
 • ¾ Çalışan güvenliğinin sağlanması
 • ¾ Çevre güvenliğinin sağlanması
 • ¾ İlaç tasarrufunun sağlanması
 • ¾ Hastane gelir-gider dengesinin korunması konuları önem arz etmektedir.

Kapsam

Robotik Antineoplastik İlaç Hazırlama Çözümü kapsamında, aşağıda belirtilenlerin birkaçı ya da çoğunlukla tamamı sunulabilir.

 • ¾ Temiz oda (Negatif basınçlı)
 • ¾ Biyolojik güvenlik kabini (Sınıf IIB)
 • ¾ Kemoterapi ilaç hazırlama robotu
 • ¾ Kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama sarfları
 • ¾ Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • ¾ Ünite içi donanımlar
 • ¾ İlaç hazırlama ve teknik destek personeli

İlgili Ürünler

Avantajlar

Kemoterapi ilaç hazırlamalarının robotik sistemlerle gerçekleştirilmesi, ilaç hazırlama sürecindeki birçok riski ortadan kaldırır ya da minimize eder. Çoklu elektronik kontroller ve görsel/gravimetrik doğrulamalar sayesinde insana bağlı hatalar engellenir, böylece hasta ve ilaç güvenliği geliştirilir. Robotik sistemlerin ilaç hazırlama esnasında personel erişimine kapalı olması sebebiyle, personelin ilaca maruziyeti minimize edilir ve çalışan ve çevre güvenliğini sağlamaya destek olur. Tüm bu avantajların yanı sıra Robotik Kemoterapi Hazırlama Çözümü, kurumların gelir-gider dengesini de destekler. Geri ödeme mevzuatında (SUT fiyatlandırma) en yüksek getiriye sahip olması sebebiyle, hastane gelirlerini artırmaya destek olur. Her yönüyle değerlendirildiğinde Robotik Antineoplastik İlaç Hazırlama Çözümü:

 • ¾ İlaç ve hasta güvenliğini geliştirir.
 • ¾ Doğru ilacın, doğru dozda hazırlanmasını garanti eder.
 • ¾ Mikrobiyolojik kontaminasyon risklerini minimize eder.
 • ¾ Çalışan güvenliğinin ve çevre güvenliğinin sağlanmasına destek olur.
 • ¾ İlaç tasarrufunu destekler.
 • ¾ Beyond use date (BUD) ilkelerini karşılaması sebebiyle, uzatılmış son kullanma tarihi sağlar.
 • ¾ Hastanelerin gelir-gider dengesinin korunmasına katkı sağlar.