Toplam Doz Yönetimi

Toplam Doz Yönetim Çözümümüz, çözümler sayfasında belirtilen antineoplastik ilaç hazırlama, IV ilaç hazırlama, TPN hazırlama, oral süspansiyon hazırlama, birim doz tablet ve şurup paketleme ve hasta bazlı ilaç dağıtım çözümlerinin tamamının entegre bir şekilde kuruma sunulmasını içerir ve hastane eczanesinin ilaç yönetimine dair tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

İhtiyaç

test

Kapsam

Toplam Doz Yönetimi Çözümü kapsamında, aşağıda belirtilenlerin tamamı sunulur.

 • ¾ Temiz oda (Negatif ve pozitif basınçlı)
 • ¾ Laminar akışlı kabin ve biyolojik güvenlik kabini (Sınıf IIB)
 • ¾ Kemoterapi ilaç hazırlama robotu
 • ¾ Aseptik IV ilaç hazırlama cihazı
 • ¾ TPN hazırlama cihazı
 • ¾ Otomatik tablet ezme cihazı
 • ¾ Dolum cihazları
 • ¾ Tablet paketleme cihazı
 • ¾ Elektrikli bıçak
 • ¾ İlaç kasetleri
 • ¾ İlaç taşıma arabaları
 • ¾ Hasta tedavi arabaları
 • ¾ Laboratuvar cihazları ve malzemeleri
 • ¾ Süspansiyon bazları
 • ¾ İlaç hazırlama ve uygulama sarfları
 • ¾ Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • ¾ Ünite içi donanımlar
 • ¾ İlaç hazırlama ve teknik destek personeli

İlgili Ürünler

Avantajlar

Toplam Doz Yönetim Çözümü, hastane eczanesinde bulunan ilaçların hastaya uygulanmaya uygun birim dozlar halinde hazırlanmasını, servislere güvenli transferini ve hastaya uygulanana kadar serviste güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar. Hastaya uygulanma aşaması da dahil tüm süreçler izlenebilir. Her yönüyle değerlendirildiğinde Toplam Doz Yönetim Çözümü:
 • ¾ Hasta ve ilaç güvenliğini geliştirir.
 • ¾ Çoklu elektronik kontroller, görsel ve gravimetrik doğrulamalar ile insana bağlı hataları önler. Doğru ilacın, doğru dozda hazırlanmasını garanti eder.
 • ¾ Beyond use date (BUD) ilkelerini karşılaması sebebiyle, uzatılmış son kullanma tarihi sağlar.
 • ¾ Mikrobiyolojik kontaminasyon ve hastane enfeksiyonu risklerini minimize eder.
 • ¾ Eczaneden servise taşıma ve serviste depolama esnasında ilaç güvenliğini sağlar.
 • ¾ Hasta başı barkodlu doğrulama yapılmasına olanak sağlar.
 • ¾ Çalışan güvenliğinin ve çevre güvenliğinin sağlanmasına destek olur.
 • ¾ Hemşirelik iş yükünü azaltır.
 • ¾ İlaç tasarrufunu destekler, imhaları azaltır ve maliyet tasarrufuna destek olur.
 • ¾ Hastanelerin gelir-gider dengesinin korunmasına katkı sağlar.