TPN Hazırlama

TPN Hazırlama Çözümümüz, kişiye özel TPN karışımlarının otomatik cihazlar yardımı ile, kapalı bir sistem içinde steril ve doğru bir şekilde hazırlanmasını ve gerekli tüm bilgileri içeren bir etiket ile etiketlenerek hastaya sunulmasını sağlar.

İhtiyaç

Özelleşmiş TPN karışımları uzun yıllardır özellikle yeni doğan ve pediatrik hasta grupları için ve çoğu zaman erişkin hasta grupları için büyük bir ihtiyaçtır. Bu karışımların standartlara uygun ortamlarda, steril bir şekilde ve ilaç güvenliği gözetilerek hazırlanması gerekir. Multi-disipliner bir süreç olan TPN hazırlama sürecinde, temiz odanın donanımsal özellikleri, yazılım ve cihazların teknik özellikleri, kullanılan sarf malzemelerin kalitesi, ilaç hazırlama personellerinin eğitimleri hazırlanan karışımın kalitesine doğrudan etki etmektedir. Ayrıca TPN solüsyonlarının stabilitesinin devamı için ışıktan korunması, peroksit oluşumunun azaltılması ve risklerden korunma açısından önemlidir.

Kapsam

TPN Hazırlama Çözümü kapsamında, kurumun talebine göre aşağıda belirtilenlerin biri, birkaçı ya da tamamı sunulabilir.

 • ¾ Temiz oda (Pozitif basınçlı)
 • ¾ Laminar akışlı kabin
 • ¾ TPN hazırlama cihazı
 • ¾ TPN hazırlama ve uygulama sarfları
 • ¾ Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • ¾ Ünite içi donanımlar
 • ¾ İlaç hazırlama ve teknik destek personeli

İlgili Ürünler

Avantajlar

TPN hazırlama işleminin otomatik cihazlarla temiz odalar içinde yapılması, birçok olası ilaç güvenliği, hasta güvenliği riskini bertaraf etmeye ve hazırlanan ürün kalitesini artırmaya yardımcı olur. TPN hazırlama çözümü:

 • ¾ İlaç güvenliğini geliştirir. TPN karışımları kapalı bir sistemde elektronik dozlama yöntemiyle doldurulur ve yapılan volümetrik dolumlar hassas terazi yardımıyla gravimetrik olarak doğrulanır.
 • ¾ Sterilite risklerinin çoğunu bertaraf eder. TPN içerikleri temiz oda içinde, kapalı bir sistem kullanılarak el değmeden hazırlanır.
 • ¾ Etiketleme standardı oluşturur. Etiket üzerinde hasta bilgileri, karışım içindeki makro ve mikro besin öğeleri, karışımın toplam hacmi, karışımın osmolaritesi, uygulama yolu (santral ya da periferal), uygulama hızı, hazırlayan personel, hazırlanma zamanı, önerilen son tüketim zamanı gibi tüm gerekli bilgiler yer alır.
 • ¾ Merkezi hazırlama sayesinde ilaç tasarrufunu destekler.
 • ¾ Kullanılan sarf malzemelerin özellikleri sayesinde, karışımlar gün ışığının zararlı etkilerinden korunur. Bu sayede peroksit oluşumunu azaltarak ürün stabilitesinin hastaya uygulama süresince korunmasına destek olur.
 • ¾ Yeni doğan TPN uygulamalarına özel olarak, çözüm kapsamında sunulan yeni doğan hazırlama seti ile lipit solüsyonlarının diğer TPN içeriklerinden ayrı bir şekilde uygulanmasına olanak sağlar ve hasta güvenliğini geliştirir.