Maliyet Tasarrufunu Destekliyoruz!

İnvotek çözümlerinin tamamı hastane eczanesinde merkezi ilaç hazırlama ve merkezden servislere dağıtım üzerine tasarlanmıştır. Süreçlerin standardizasyonu ve teknoloji entegrasyonu sayesinde aşağıda belirtilen yollarla maliyet tasarrufunu destekler;

  • İnsana bağlı ilaç hatalarının ve bunlara bağlı maliyetlerin azaltılması
  • İlaç güvenliğinin sağlanması sayesinde ilaç kayıplarının önlenmesi
  • Personel zamanından tasarruf
  • Personel güvenliğinin sağlanması sayesinde teşhis ve tedavi maliyetlerinden tasarruf
  • Merkezi hazırlama sayesinde yarım dozların kullanımı ve atıkların azalması ile gelen ilaç tasarrufu